0 komentarzy

Czas aby zadbać o badania kierowców

Zatem konieczne jest zgłoszenie się do fachowych pracowni. W jej ofercie znajdują się również badania psychologiczne po utracie prawa jazdy, prowadzących samochody po spożyciu alkoholu oraz po przekroczeniu 24 punktów karnych. Każda osoba zgłaszająca się na badania zobowiązana jest do zabrania ze sobą dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy). Jeśli nosi ona okulary lub soczewki kontaktowe koniecznie musi je ze sobą zabrać. Aby kandydat na kierowcę mógł uzyskać prawo ja...
0 komentarzy

Zobrazowanie badań kierowców

Doktor uprawniony do wykonywania badań tego rodzaju musi u osoby badanej stwierdzić istnienie lub brak dużo chorób. Chodzi o niesłychanie znaczące warunkujące wydanie prawa jazdy badania kierowców Sosnowiec. A chodzi między innymi o choroby: wzroku, słuchu i równowagi, układu sercowo-naczyniowego, ruchu, nerwowego oraz zaburzenia psychiczne, cukrzycę, niewydolność nerek, a także objawy wskazujące na uzależnienie od alkoholu lub jego nadużywanie. Chodzi też o stwierdzenie, czy osoba badana nie na...
0 komentarzy

Spowodowany wypadek bez badań lekarskich

Jeżeli chodzi o ogólne badania lekarskie dla kandydatów ubiegający się o prawo jazdy, są one koniecznością. Obejmują układ krążenia, oddechowy, narządy ruchu wzroku i słuchu. Kierowcy, którzy utracili prawo jazdy również zobowiązani są do takich badań. Są to gdyż osoby, jakie przekroczyły 24 punkty karne, spowodowały wypadek drogowy, w jakim zostały ranne lub zabite osoby lub prowadziły pojazd w stanie nietrzeźwości. Specjalne psychotesty są też koniecznością w wypadku orzekania o zdolności do w...
0 komentarzy

Orzeczenie lekarskie w placówce

Takimi są badania kierowców Sosnowiec i co więcej realizowane są one przez nowoczesną, specjalistyczną placówkę, która współpracuje z uprawnionymi do wykonywania tego rodzaju badań lekarzami. Należy pamiętać, iż każda osoba, jaka nie zgadza się z orzeczeniem lekarskim ma prawo wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania lekarskiego. Na podstawie tego rodzaju badań wydawane jest orzeczenie lekarskie, które stwierdza istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdó...
0 komentarzy

Gabinet badań psychotechnicznych

Gabinet badań psychotechnicznych oraz konsultacji psychologicznych bada nie tylko kierowców, natomiast również wykonuje diagnostykę psychologiczną oraz orzecznictwo obejmującą stanowiska, gdzie wymagana jest szczególna sprawność psychofizyczna. Na stronie placówki znajduje się szczegółowy cennik oraz szereg istotnych informacji. Niesłychanie znaczące jest, by osoba, która musi przejść badanie lekarskie w ramach uzyskania prawa jazdy, zgłosiła się na nie trzeźwa, a dzień uprzednio również nie spo...